Ženská sdílení, bylinkové dýchánky


arte kreativní dílny, setkávání v přírodě, podpůrné skupiny

Ženy ve všech dobách se vždy scházely při různých příležitostech. Ve vesnici si navzájem vypomáhaly s pečením svatebních koláčků a u toho probíraly životní témata, chodily s jídlem do kouta za nedělkou a tutéž pomoc pak mohly čekat i od ní zase v jejich čas..Spolu draly peří, předly, mladé dívky zase vyšívaly svoji výbavu do života a u toho sdílely své sny... Ženy co mohly, dělaly společně a spojily jednoduše vše potřebné a užitečné s ženských povídáním. Tato setkání měla blahodárný vliv na všechny přítomné a sloužila zároveň jako psychohygiena spolu s pravidelným řádem a navzdory povinnostem, které tehdejší žena musela vykonávat a přitom být matkou svým dětem. 

I my dnes potřebujeme povídání ve společnosti žen, a proto ji přirozeně vyhledáváme a témata jsou kupodivu stále stejná. Děti, porody, kojení, naše sny, naše drahé poloviny...Vše, co je nám ženám blízké nebo co nás spojuje

Je krásné prožívat pocity sounáležitosti, pochopení a podpory jak při naslouchání, tak při svěřování se. Důvěra zakoušená v atmosféře ženského společenství nám otevírá srdce a otevřené srdce schopné lásky, to je recept na to, jak zvládat život ve stresu. 

...Plná hlava, plné srdce, vše vyplouvá na jazyce... 

My ženy dneška zažíváme mnoho stresu, pramenícího například z nedostatku podpory, z izolace, z nepochopení, z toho, že jsme na vše častokrát sami, a to tím silněji, pokud se jedná o přechodové události v našem životě, které vyžadují pozornost a pomoc jako třeba šestinedělí. Jsme někdy bez hlídání, bez babiček, bez možnosti se alespoň zlomkově realizovat. Ale když se někomu můžeme svěřit, to je obyčejně zázračná pomoc číslo jedna.

Každá zažívá svůj vlastní příběh, každá z nás ho jinak přijímá, máme dost svých radostí i bojů, ale hodně věcí máme společných. Jednou z nich je touha po společnosti žen. Jejich hojivá přítomnost a motivující a inspirující životní příběhy nám jsou potěchou a slouží jako taková resuscitace pro naše unavená srdce a hlavy. 

Všechny tyto naše potřeby si naplno uvědomuji, a proto chci být podporou ženám v každém životním období, kdy mě bude potřeba. V těhotenství, při porodu, během šestinedělí, při ztrátě miminka... i v mezi čase jako prosté ženské sdílení... To, že jsem žena vnímám jako velké požehnání od Boha. Mám v sobě něco, co muži nemají a nikdy nepoznají. Mám tělesnou výbavu v genech a veliké srdce pro všechny své děti. Opravdu si vážím toho, že můžu rodit a poznat ten pocit, kdy jsem a přitom nejsem, můžu kojit a opakovaně tak prožívat splynutí se svým děťátkem, cítit roztoužení a zamilovanost, ale přitom i vnitřní rozervání raného šestinedělí, která člověka naráz vrátí k tomu, co je opravdu důležité...smím chápat pocity žen, protože jsem jednou z nich...

...Přijmout své ženství jako požehnání... 

Pořádám ženské sdílení vždy na určité téma ve společném kruhu nad šálkem čaje v prostředí útulné čajovny a když svítí sluníčko a je teplo, ráda zvu ženy i k venkovnímu posezení v přírodě. Každá z nás dostane pozornost a dostatek prostoru, aby se mohla otevřít a přispět svým pohledem do společného povídání tak, jak sama uzná za vhodné a svobodně. 

Kreativita v životě ženy často slouží jako takový záložní generátor, kterému obvykle nevěnujeme pozornost, dokud není potřeba. Ale vzít tužku a prostě kreslit, vzít novinový papír a jen tak trhat a poté lepit, otevřít barvy a tak jak nám to oči a srdce dovolí, pokládat ji štětcem na plátno tu červenou, tam modrou...Užívat si přítomný okamžik a přitom pozorovat jak nám pod rukama vzniká pomalinku a polehounku velkolepé dílo, které je jenom z nás a jenom naše.. Něco, z čeho vzniká uspokojení teď hned...                                                                                                              Proto organizuji arte kreativní dílny pro ženy, abychom si odpočinuly a zároveň objevily zdroj okamžitého potěšení, které nám dodává sílu pro pokusy o svatost v každodennosti... Setkání jsou obvykle tématicky materiálově či sezónně zameřená a probíhají jak interiéru, tak venku v přírodě pro větší pocit vzdušnosti a vnitřní svobody, která je pro probuzení kreativity přímo stěžejní.

...Pusť uzdu své fantazie a otevři se kreativitě...

Podpora a vzájemné sdílení v podpůrné skupince může kladně působit jak díky pocitu pospolitosti mezi stejně laděnými ženami, ale i pro živé příspěvky a zkušenosti ze života, které dodávají naději a přitom jsou jsou funkční pomocí. V současné době zvu k setkání těhotné ženy nejen pro společný rozhovor, ale i tvoření a k zamyšlení.

A čas od času přichystám bylinkové pečující dýchánky. S čajem, pohoštěním, světlem svíček a zázemím pro odpočinek i zamyšlení. Pečujte o sebe a nechte o sebe pečovat. Prožijte si svoji chvilku, kdy není potřeba nic, jenom vy. Ale vlastně ještě něco...spousta voňavých krásných bylinek a sušených květů, které můžete vzít do rukou, přivonět k nim a užít si jejich bohatou zemitou vůni, cítit jak šustí, představit si, jak vypadaly jako čerstvé rostliny a zamyslet se nad tím, kterou z nich budu potřebovat pro své zdraví a nebo si vybrat z pytlíků bylin z těch, které mě lákají a použít je pro relaxaci a uvolnění, pro požitek. Naučit se dávat, i naučit se přijímat. To je umění, které když se odehraje po boku tolika žen a přitom v intimitě, může se proměnit v hojivý dar sobě samé.