O matce a miminku po porodu

01.03.2020

Příběh raného vztahu s miminkem začíná hned po porodu, když si šťastná žena přivine dítě do náruče a cele se mu odevzdá. Díky tomuto sebedarování se, ochotě vydávat se zas a znovu a hormonům po porodu pečuje o dítě vlídně, trpělivě a s pochopením. Jeho vědomým pozorováním získá porozumění pro jeho projevy a stará se o dítě na pocitové úrovni a s mateřským vhledem. Žena jen musí zůstat přizpůsobivá a stále se nejen ohlížet, ale hledět přímo na své dítě. 

Zůstat s ním a pro něj.


Nejlépe pokud minimálně prvních šest týdnů tráví co nejvíce času těsně u svého dítěte, protože pro oxytocinové opojení je potřeba, aby fungovalo vzájemně, tedy s využitím těsné blízkosti.  Žena se přece cele poskytla svému dítěti na dlouhých devět měsíců, živila jeho tělo, umožnila mu růst a následně jej branou svého těla přivedla na tento svět. Jako znovuzrozená matka odevzdaně a s laskavostí naslouchá svému miminku naplňováním jeho potřeb, zatímco pozorně sleduje jeho signály. S každým přisátím během kojení dochází k tělesnému i niternému splynutí. 

Oba jsou jedna jednotka.  


Pro jejich celkovou spokojenost matky a dítěte je však důležité, aby tak, jak se věnují jeden druhému, někdo věnoval čas a pozornost i jim. Přítelkyně, co donese poctivý vývar a hotové jídlo, maminka, která dojede, aby dočasně zajistila chod domácnosti a nabídla své zkušenosti, muž, aby obstaral starší děti. A nebo příchozí pečující žena- dula, která se zaměří pouze na péči věnovanou nedělce. Rozebere s ní porod, pocity z miminka a šestinedělí, pocity z kojení, nabídne svou péči, ale nevnucuje, respektuje a podporuje novou matku v mateřských kompetencích...   

 

Citová péče v šestinedělí o šestinedělku je tedy potřebná a přímo působící na dobrou psychickou kondici ženy po porodu. Čerstvá nedělka totiž, krom naplnění tělesných potřeb, touží po sdílení, rozjařeně vykládá o porodu stále dokola, vystavuje své miminko, protože se z ní stává pyšná matka, a tím u ní vznikají i potřeby mateřské. V hloubi duše, ale i pokud o to otevřeně požádá, se chce nechat opečovávat a sdílet rozhovory se ženou. Nejlépe s maminkou, ale pokud to nejde, tak s jinou mateřskou postavou, která jí poslouží v šestinedělí, podepře a věnuje jí upřímnou osobní pozornost a citovou péči.  

...Každá žena po porodu si zaslouží, aby se jí někdo zaujatě zabýval po tělesné i duševní stránce... 

Co mohu jako dula sloužící na Vysočině ženě po porodu nabídnout? Více o mých službách zde.